อาหารบํารุงสายตา

posted on 23 Sep 2011 00:02 by pimnipa03 in Journal

อาหารบํารุงสายตา

 

 

             อาหารที่บำรุงสายตาได้แก่ อาหารที่ได้จากวิตามิน เอ เราจะพบวิตามิน เอ ได้ในผลิตผลจากสัตว์ เช่น ตับ นม น้ำมันสกัดจากตับปลา หรือพืชที่มีสารสีเขียวจัด สีแสด สีเหลือง เช่นผักบุ้ง มะละกอสุก ฟักทอง  ตำลึง บล็อคโคลี่  แครอท  มะม่วงสุกและอีกมากมาย ความต้องการสารอาหาร ใน 1 วัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผู้ใหญ่ มีความ ต้องการวิตามิน เอไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ซึ่งได้จากอาหารต่าง ๆ ดังนี้
เด็ก : ต้องการอาหารที่ช่วย
บำรุงสายตา เช่น ตับไก่ ตับหมู แครอท ฟักทอง ไข่แดง ตำลึง ผักโขม ปูทะเล ผักคะน้าและเนย
ผู้ใหญ่ : ความต้องการอาหาร
ที่ช่วยบำรุงสายตา เช่น ใบยอ ตับไก่ ใบแมงลัก ตับวัว ใบโหระพา ใบบัวบก ผักชะอม ผักกระถิน พริกขี้หนู มะม่วงสุก ผักบุ้ง มะละกอ และควรรับประทาน
อาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหาร ต่อไปนี้ ข้าวซ้อมมือ ปลา ตับ เนื้อไก่
ผักสด และผลไม้ รวมทั้งวิตามินต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการรักษา

 
 
 
ที่มา:  
 ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์.(2554, กุมภาพันธ์).  การดูแลสุขภาพตา.  หมอชาวบ้าน, 32, (382),
             หน้า 26-28.

edit @ 23 Sep 2011 00:25:06 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 00:27:33 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 10:02:55 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 10:05:32 by pimnipa

Comment

Comment:

Tweet

ตับ ตับ ตับ ตับ

#1 By บุรุษนิรนาม on 2011-09-23 00:11