ISBN                 9789743194634

 
ผู้แต่ง                ศิริวร แก้วกาญจน์

ชื่อหนังสือ          ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง

สำนักพิมพ์          ผจญภัย

 
จำนวนหน้า         143 หน้า
 
ราคา                  135 บาท

สาระสังเขป

      เป็นเรื่องราวที่นำผู้อ่านไปสัมผัสกับชีวิตของผู้คนที่ดำรงอยู่ท่ามกลางควันปืนและไฟสงคราม
 ความตายที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สถานที่ และเวลา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั้น
 เป็นสิ่งที่ผู้แต่งกำลังตั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ระหว่างพระเจ้า โชคชะตา และมนุษย์
 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ วันแล้ววันเล่าที่เรารับรู้ข่าวสารจนชาชิน หากแต่ข่าวที่รายงานแต่ข้อเท็จจริง
 ไม่เคยสะท้อนเสียงจากความรู้สึกของผู้คน ผิดกับเสียงในฉันอยากร้องเพลงสักเพลง ที่ขับกังวานเสียงแห่งความหวาดกลัว ตื่นตระหนก สะทก และแม้แต่เยาะหยันต่อโชคชะตา ฉะนั้น เมื่ออ่านกวีนิพนธ์เล่มนี้แล้วทำให้ตระหนักได้ว่า วันนี้สังคมไทยของเรากำลังต้องการเสียง "...ร้องเพลง
สักเพลง กล่อมประเทศเราเอง ให้เธอฟัง"
 
 
 

edit @ 22 Sep 2011 09:51:01 by pimnipa

Comment

Comment:

Tweet