ด้วยปีก...และถั่วพู

posted on 22 Sep 2011 08:19 by pimnipa03 in review
 
 
ISBN                9789749450048
 
 
ผู้แต่ง                รมณา โรชา
 
ชื่อหนังสือ         ด้วยปีก...และถั่วพู
 
สำนักพิมพ์        นานมีบุ๊คส์ทีน
 
ราคา                 135 บาท
         
 
จำนวนหน้า       168 หน้า 
 
สารสังเขป
 
 
            ใน ด้วยปีก...และถั่วพู จะได้รู้จัก พู่กัน เด็กหญิงวัยห้าขวบ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านชนบทกับพ่อแม่ แวดล้อมด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์นานาชนิด พู่กันเติบโตท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม บวกกับคำสอนของพ่อที่เลี้ยงดูเธอให้เป็นเด็กมีเหตุผล เชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อใจพ่อ จนกระทั่งวันหนึ่ง พ่อบอกพู่กันว่า ตุ่มเล็กๆ บนหลังของเธอ เป็นปีกที่กำลังงอกขึ้นมา! นี่เองคือจุดเริ่มต้นการค้นหาความจริงของพู่กัน ปีกมาจากไหน และมันจะงอกได้อย่างไร

edit @ 22 Sep 2011 09:22:04 by pimnipa

Comment

Comment:

Tweet