ISBN                                       9789747032925
 
ผู้แต่ง                                      วัชระ สัจจะสารสิน
 
ชื่อหนังสือ                                เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
 
สำนักพิมพ์                               นาคร
 
จำนวนหน้า                              239 หน้า
 
ราคา                                      160 บาท
 
สาระสังเขป
 
                 รวมเรื่องสั้นของนักเขียนคลื่นลูกใหม่ งานเขียนที่ผูกติดกับความเป็นไปของสังคม เพื่อตั้งคำถามปับประชาธิปไตย การปฏิวัติเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ ความเชื่อในชนบทที่กำลังสั่นคลอน ความแปลกหน้าต่อเมือง สังคมอุดมการณ์ที่กำลังสูญหาย ความหวาดระแวงของคนในสังคมเดียวกันและความเป็นปัจเจกบุคคล ทั้งที่เกี่ยวโยงและแยกส่วนเด็ดขาดกับสังคม พินิจด้วยสายตาคนรุ่นใหม่
 
 

Comment

Comment:

Tweet