ISBN                                9786167232003
 
ผู้แต่ง                                ภาณุมาศ ภูมิถาวร
 
ชื่อหนังสือ                         จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง
  
สำนักพิมพ์                         มิ่งมิตร
 
จำนวนหน้า                        159 หน้า
 
ราคา                                 135 บาท

สาระสังเขป 
 
                เรื่องราวในหนังสือ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คนที่พลั้งพลาด
อ่านแล้วเด็กจะได้บทเรียน
ได้เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขตัวเองต่อได้ เนื้อเรื่องช่วยสอนให้เด็ก รู้จัก
คิดถึงวันพรุ่งนี้ มีการเล่าเรื่องผ่านสัญลักษณ์
เพื่อหลีกเลี่ยงมุมที่โหดร้าย โดยพยายามพลิกหามุมที่งดงามที่สุดสำหรับเด็ก
 

 

 

 

 
 

 

edit @ 21 Sep 2011 01:07:10 by pimnipa

edit @ 21 Sep 2011 01:09:28 by pimnipa

edit @ 21 Sep 2011 01:10:13 by pimnipa

edit @ 22 Sep 2011 01:25:20 by pimnipa

Comment

Comment:

Tweet