ก้าวที่พลาด

posted on 21 Sep 2011 00:42 by pimnipa03 in review
 
 
 
ISBN                        9789744842848
ผู้แต่ง                        เยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
ชื่อหนังสือ                ก้าวที่พลาด
 
จัดพิมพ์โดย             สำนักพิมพ์สารคดี
 
จำนวนหน้า              245 หน้า
 
ราคา                       150 บาท
 
สาระสังเขป
 
               บันทึกความจริงของชีวิตที่พลิกผันจากใจวัยรุ่นผู้เคยกระทำความผิด “เยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก” เป็นหนังสือที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราว “ก้าวที่พลาด” ของเยาวชนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้เป็นอย่างดี เรื่องราวที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากปลายปากกาของเยาวชนที่ “ก้าวพลาด” ซึ่งการกระทำที่เขา “ลงมือกระทำ” หรือ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” ส่งผลให้พวกเขาต้องมาอยู่ในความดูแลของ “บ้านกาญจนาภิเษก” สถานที่ซึ่งไม่ใช่คุกและสถานควบคุม หากแต่คือสถานที่เพื่อการเรียนรู้ชีวิตและซ่อมความคิด งานเขียนแต่ละเรื่องของเยาวชนสะท้อนให้เห็นเงื่อนไข ปัจจัย และแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาต้องก้าวพลาด อาทิ เรื่องของ “ชูชัย” ที่ถูกลงโทษในข้อหา (ทางเพศ) ที่เขาไม่ได้ทำ เรื่องราวการก้าวพลาดของ “ยุทธ์” ที่โดนสังคมตราหน้าว่าเป็น “ฆาตกร” ซึ่งเขาถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่ของเขา หรือการก้าวพลาดมาพัวพันกับยาเสพติดของ “เอก” เป็นต้น      เรื่องราวแต่ละเรื่องทำให้รู้ว่าการกระทำต่างๆ ล้วนมีต้นสายปลายเหตุ ไม่มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาอย่างไร้ร่องรอย หรือไร้เหตุผล ทุกสิ่งล้วนมีที่มาที่ไป และการก้าวพลาดของเยาวชนก็เป็นสิ่งที่ “สามารถทำความเข้าใจได้”
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet