จัดตารางอ่านหนังสือให้สอบผ่านฉลุย

 
 

 

 

                      ใกล้สอบเข้ามาทุกที คนที่เตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นเทอมก็เบาใจหน่อย ใครที่กำลังจะเริ่มต้นก็เป็นแนวโน้มที่ดีว่ามีโอกาสผ่านฉลุยได้ แต่ใครที่ยังเฉยชากระตือรือร้นหน่อยนะจ๊ะ แต่จะเตรียมตัวยังไงมาดูกันดีกว่า

1. กำหนดช่วงเวลาว่างให้แน่นอน

          หาช่วงเวลาว่างของแต่ละวันไม่นับเวลากินข้าว อาบน้ำ และนอนหลับ โดยมากแล้วมักเป็นหลังกินข้าวเย็น หรือช่วงเช้าก่อนไปเรียน

2. กำหนดเป้าหมาย

          กำหนดรายการสิ่งต่างๆที่ต้องการจะทำ เช่น ต้องทำการบ้านหรืออ่านหนังสือวิชาไหนบ้าง หรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำ

3. กำหนดเวลา

         แต่ละกิจกรรมจะทำช่วงใด ใช้เวลาเท่าไรโดยดูเป้าหมายและช่วงเวลาว่าง และควรจัดเวลาสำหรับพักผ่อนหรือยืดเส้นยืดสายสักเล็กน้อยระหว่างแต่ละกิจกรรม

4. ลงมือทำและปรับให้เหมาะสม

         เมื่อทำแล้วพบว่าตารางเวลาแน่นหรือหลวมเกินไป ให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เครียดเพราะตารางเวลาที่แน่นเกินไป หรืออ่านหนังสือไม่ทันเพราะเวลาหลวมเกินไป

5. ให้รางวัลกับตัวเอง

         ลองกำหนดไว้ก่อนว่า หากทำเสร็จตามเป้าหมายแล้วจะให้รางวัลอะไรกับตนเอง เช่น กิจกรรมที่อยากทำ หรือสิ่งของที่อยากกิน อยากได้ เป็นต้น

6. มุ่งมั่นทำเต็มร้อย

         เมื่อตารางอ่านหนังสือที่เหมาะกับตัวเองแล้ว ก็มุ่งมั่นทำเต็มที่ รับรองความสำเร็จอยู่ไม่ไกล

ที่มา:

จัดตารางอ่านหนังสือให้สอบผ่านฉลุย.  (2552, มกราคม).  เล่มโปรด, 8, (91), หน้า 34-35.

 

edit @ 20 Sep 2011 11:13:01 by pimnipa

Comment

Comment:

Tweet