อาหารบํารุงสายตา

posted on 23 Sep 2011 00:02 by pimnipa03 in Journal

อาหารบํารุงสายตา

 

 

             อาหารที่บำรุงสายตาได้แก่ อาหารที่ได้จากวิตามิน เอ เราจะพบวิตามิน เอ ได้ในผลิตผลจากสัตว์ เช่น ตับ นม น้ำมันสกัดจากตับปลา หรือพืชที่มีสารสีเขียวจัด สีแสด สีเหลือง เช่นผักบุ้ง มะละกอสุก ฟักทอง  ตำลึง บล็อคโคลี่  แครอท  มะม่วงสุกและอีกมากมาย ความต้องการสารอาหาร ใน 1 วัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผู้ใหญ่ มีความ ต้องการวิตามิน เอไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ซึ่งได้จากอาหารต่าง ๆ ดังนี้
เด็ก : ต้องการอาหารที่ช่วย
บำรุงสายตา เช่น ตับไก่ ตับหมู แครอท ฟักทอง ไข่แดง ตำลึง ผักโขม ปูทะเล ผักคะน้าและเนย
ผู้ใหญ่ : ความต้องการอาหาร
ที่ช่วยบำรุงสายตา เช่น ใบยอ ตับไก่ ใบแมงลัก ตับวัว ใบโหระพา ใบบัวบก ผักชะอม ผักกระถิน พริกขี้หนู มะม่วงสุก ผักบุ้ง มะละกอ และควรรับประทาน
อาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหาร ต่อไปนี้ ข้าวซ้อมมือ ปลา ตับ เนื้อไก่
ผักสด และผลไม้ รวมทั้งวิตามินต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการรักษา

 
 
 
ที่มา:  
 ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์.(2554, กุมภาพันธ์).  การดูแลสุขภาพตา.  หมอชาวบ้าน, 32, (382),
             หน้า 26-28.

edit @ 23 Sep 2011 00:25:06 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 00:27:33 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 10:02:55 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 10:05:32 by pimnipa

การดูแลสุขภาพตา

posted on 22 Sep 2011 23:58 by pimnipa03 in Journal
การดูแลสุขภาพตา
 

            ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของร่างกาย เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญคือการมอง เราในฐานะที่เป็นเจ้าของดวงตามีหน้าที่บำรุงรักษาให้สามารถ ใช้ในการมองเห็น หรือ มีสายตาดีตลอดไป ซึ่งเป็นที่น่าเสียใจที่หลาย ๆ คน มองข้ามความสำคัญในการดูแลถนอมรักษาสายตาของท่านเอง สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตาบอด หรือผู้ที่มีสายตาผิดปกติมาก ๆ ก็จะมองเห็นความสำคัญในการถนอมรักษาดวงตาเนื่องจากการมีสายตาที่ไม่ปกติหรือตาบอด
จะเป็นสภาพที่เป็นสภาพที่ทุกข์ทรมานทั้งกาย และใจยิ่งนัก

 

 

แสงสว่างที่พอเหมาะ

          โลกปัจจุบันจำเป็นต้องแข่งขันกันมาก ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน ทำให้เราจะต้องใช้สายตา หรือมีการใช้ชั่วโมงการใช้สายตาเพื่อการอ่านหนังสือ หรือการทำงาน หรือนั่งหน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์มากขึ้นซึ่งมีผลทำให้เกิดการเมื่อยล้า
ของสายตาได้มากขึ้น การใช้แสงที่ไม่เหมาะสมทั้งที่สว่างไปหรือมืดไป ก็จะทำให้เกิดการเพ่งของสายตา เพื่อให้เห็นภาพชัดทำให้มีการเพิ่มการทำงานของดวงตา มากกว่าปกติ และนำมาซึ่งความเมื่อยล้าของสายตาและพล่ามัวหรืออาการแสบตาได้  ดังนั้นในการทำงานที่ต้องใช้สายตาจึงควรจัดแสงให้พอเหมาะและจำกัดชั่วโมงระยะเวลาการทำงานให้ไม่มากเกินไป ควรมีการพักเป็นระยะทุกชั่วโมง
 
แสงแดดกับสุขภาพดวงตา
 
 
           แสงแดดมีประโยชน์ช่วยทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ในแสงแดด
อาจมีรังสีชนิดหนึ่ง ชื่อว่า อุลตร้าไวโอเลต (ULTRAVIOLET) ปัจจุบันเราพอจะมีหลักฐานหลาย ๆ
อย่างยืนยันว่ารังสีอุลตร้าไวโอเลตนี้ สามารถทำอันตรายต่อเยื่อบุตา และเนื้อเยื่อภายในลูกตาได้
มากพอสมควร ซึ่งหลายคนคงพอจะทราบดีว่า รังสีอุลตร้าไวโอเลตมีส่วนสัมพันธ์ในการทำให้เกิด
ต้อเนื้อ ต้อลม หรือการเป็นต้อกระจก ได้มากขึ้น รวมทั้งโรคจอตาเสื่อม ในผู้สูงอายุก็เชื่อว่า
เกี่ยวพันกับรังสีอุลตร้าไวโอเลตนี้  ดังนั้นหากเราต้องปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งเป็นเวลา
นาน ๆ ติดต่อกันทุกวัน เราควรจะมีแว่นกันแดดชนิดที่สามารถเกิดจากลูกตาได้ เพื่อช่วยลดอันตราย
อันสามารถเกิดจากลูกตาได้ หรือเกิดเป็นต้อกระจก
  
 
  
 
 
 
ที่มา:
 
การดูแลสุขภาพตา. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ กันยายา,21 ,2554, จาก  
              http://www.sukumvithospital.com/LASIK/eye%20care.html
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์.(2554, กุมภาพันธ์).  การดูแลสุขภาพตา.  หมอชาวบ้าน, 32, (382), หน้า 26-28.

 

 
 
          

edit @ 23 Sep 2011 00:15:02 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 00:15:17 by pimnipa

edit @ 23 Sep 2011 10:14:31 by pimnipa

 
ISBN                 9789743194634

 
ผู้แต่ง                ศิริวร แก้วกาญจน์

ชื่อหนังสือ          ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง

สำนักพิมพ์          ผจญภัย

 
จำนวนหน้า         143 หน้า
 
ราคา                  135 บาท

สาระสังเขป

      เป็นเรื่องราวที่นำผู้อ่านไปสัมผัสกับชีวิตของผู้คนที่ดำรงอยู่ท่ามกลางควันปืนและไฟสงคราม
 ความตายที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สถานที่ และเวลา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั้น
 เป็นสิ่งที่ผู้แต่งกำลังตั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ระหว่างพระเจ้า โชคชะตา และมนุษย์
 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ วันแล้ววันเล่าที่เรารับรู้ข่าวสารจนชาชิน หากแต่ข่าวที่รายงานแต่ข้อเท็จจริง
 ไม่เคยสะท้อนเสียงจากความรู้สึกของผู้คน ผิดกับเสียงในฉันอยากร้องเพลงสักเพลง ที่ขับกังวานเสียงแห่งความหวาดกลัว ตื่นตระหนก สะทก และแม้แต่เยาะหยันต่อโชคชะตา ฉะนั้น เมื่ออ่านกวีนิพนธ์เล่มนี้แล้วทำให้ตระหนักได้ว่า วันนี้สังคมไทยของเรากำลังต้องการเสียง "...ร้องเพลง
สักเพลง กล่อมประเทศเราเอง ให้เธอฟัง"
 
 
 

edit @ 22 Sep 2011 09:51:01 by pimnipa